Vi reiser til Roma. Avreisekonsert mandag 6. mai. Vi fremfører Fire salmer av Edvard Grieg supplert med annen norsk- og italiensk musikk, samt Bachs BWV230, Lobet den Herrn, alle Heiden