Bach Johannespasjonen Plakatsiste

Ullern Kammerkor er svært glade for igjen å få samarbeide med baryton Sindre Beitohaugen, denne gangen i Bach sin verden - Johannespasjonen. Les her hans tanker om egen rolle og komponistens bruk av takt og toner.

Mitt navn er Sindre Beitohaugen. Jeg synger for første gang Pilatus’ rolle i Johannespasjonen. Jeg gleder meg veldig til å synge dialogene mellom Pilatus og Jesus. Det er ikke vanskelig å forestille seg Pilatus’ dilemma – han er selv overbevist om at Jesus er uskyldig – men vil ikke gjøre noe som kan provosere det folket han på Romas vegne, er satt til å styre. Til slutt velger han jo også å la Jesus korsfeste og vasker sine hender for å hevde at han ikke har noen skyld i det som skjer.

Pilatus er oppriktig og personlig engasjert i Jesu liv og død – og i de spørsmålene som Jesus tar opp. Og han framstår som en ganske gåtefull person i evangelietekstene. Han sier ting som: ”Hva er sannhet?” eller ”Det jeg skrev, det skrev jeg”. Eller når han viser Jesus fram til folkemengden, sier han: ”Se mennesket”. Det kan virke som om han spotter Jesus, men det kan også være at han forstår bedre enn de fleste hva det betyr da Jesus sier: ”Min kongsmakt er ikke av denne verden”. Jeg tenker mye på disse spørsmålene når jeg jobber med å finne en troverdig tolkning av Pilatus gjennom Bachs musikk.

Bach sin musikk er hele tiden sterk og talende – selv om det ikke alltid er åpenbart akkurat hva den taler. Det er noe av det fantastiske med Bach – det er sterkt dramatisk musikk, alle de ulike følelser framstilles så inderlig og personlig – samtidig som den opprinnelige åpenheten i teksten bevares. I dialogene mellom Pilatus og Jesus håper jeg å kunne bidra med nettopp dette: tydelighet og sterke følelser, men uten å besvare alle spørsmålene for lytterne.

Jeg skal også synge en arie som ikke har noe direkte med Pilatus sin rolle å gjøre: ”Mein teurer Heiland” – Min kjære Frelser. Dette er en arie som flettes sammen med en salme som koret synger. Denne er i motsetning til Pilatus’ tekst, ganske tydelig i sitt budskap: gjennom Jesu død har hele verden fått soning for sine synder. Dette skal være til trøst og oppbyggelse for alle lyttende sjeler. Det som alltid forundrer meg er at Bach plasserer denne umiddelbart etter at Jesus dør på korset. Det er ikke teksten som er underlig plassert – men musikken, fordi Bach velger en munter, lett og svingende danserytme. Og det rett etter at Jesus ånder ut! Det gis ikke engang en sats eller to til å dvele i sorgen før man igjen skal danse og glede seg. Egentlig er det første påskedag som feires allerede på langfredag i denne satsen. Jeg tenker alltid på Pauli ord når jeg synger denne: ”Gled dere alltid i Herren!” Bach opplevde både sorg og død i fullt monn i sitt liv. Før han skrev Johannespasjonen i 1727 hadde han mistet både sin første kone og fire av sine barn. Og allikevel er det altså som om musikken hans stadig gjentar dette. ”Igjen vil jeg si: Gled dere!” Jeg synes selv at denne arien er noe av det vakreste Bach har skrevet, og jeg gleder meg enormt mye til å synge den sammen med orkesteret og koret.

Velkommen til konsert 26. mars kl 18 i Fagerborg kirke!
Sindre B

 

Kjære leser!
Vi står denne våren foran en av korets største satsninger gjennom vår historie når vi 26. mars fremfører Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach. Personlig er dette blant mine absolutte favoritter og dette er noe jeg har gledet meg lenge til.

Vi har med oss et absolutt stjernelag av solister og et orkester bestående av musikere fra både Operaen, Kringkastingsorkesteret, Musikkhøgskolen og Barratt-Due. Alt ligger med andre ord til rette for en konsertopplevelse utenom det vanlige. Det er også en stor glede at Bislett Guttekor medvirker på flere av koralene i pasjonens andre del.

Koret er i ferd med å prikke inn toppformen, og jeg kan med glede melde om stor entusiasme blant kormedlemmene i prosessen med å innøve dette sterke, komplekse og vidunderlige verket. Koret har oppgave både som folkemengde i den dramatiske handlingen samt å kommentere hendelsesforløpet gjennom 12 koraler. Noter til enkelte av disse koralene vil også trykkes i programmet slik at publikum kan synge med.

Johannespasjonen forteller historien om Jesu lidelse og død slik den er fremstilt i Johannesevangeliet i Bibelen, med enkelte innslag fra Matteusevangeliet. De fortellende tekstene er ordrett gjengitt, mens sangtekstene er hentet fra ulike kilder. Musikken maler et rikt og nyansert bilde av historiens begivenheter og sterke følelser, fra fortvilelse til dyp ro.

Håper å se dere alle på konsert 26. mars kl. 18.00 i Fagerborg kirke! les mer>>

Gjermund Brenne/ Dirigent Ullern Kammerkor

GBRENNE

 
 
 
 
 
 
Bach Johannespasjonen Plakatsiste