Ullern kammerkor med dirigent Gjermund Brenne presenterer

Verk av Francis Poulenc og deler av Bachs H-moll messe

Søndag 26. mars i Fagerborg kirke.

Billetter kr 250. Kjøpes på Ticketco.no eller i døren

Top