Ullern Kammerkor reiser til Paris! Velkommen til avreisekonsert.

Gratis inngang

Mandag 23. mai kl 19.30 Fagerborg kirke.

Vi reiser til Paris med norsk, fransk og tysk musikk. Griegs fire salmer, vakker a cappella norsk-skrevet kormusikk, Bachs Lobet den Herrn og Durufles Ubi Caritas

Top